Si vis pacem para bellum.

Ci, którzy chcą żyć w pokoju przygotowują się do wojny.

Honorarium

Mając na uwadze specyfikę każdej za spraw, a w szczególności oczekiwania i preferencje Klientów, wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie.

Wynagrodzenie może przybrać postać:

  • stawki godzinowej - wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług na rzecz Klienta wyliczone jest w oparciu o rzeczywisty czas pracy Kancelarii oraz ustaloną stawkę godzinową; rozliczenie godzin jest przedstawiane Klientowi, który dysponuje pełną informacją dotyczącą zakresu pracy jaka została wykonana, jak i realnego czasu jej trwania;
  • ryczałtu – ustalając szczegóły każdej sprawy, po uzyskaniu od Klienta informacji dotyczących stanu faktycznego, stanu prawnego, oczekiwań co do terminu i zakresu zlecenia, Kancelaria przedstawia propozycję zryczałtowanego wynagrodzenia za usługę, która uwzględnia całkowity nakład pracy; wynegocjowana stawka wynagrodzenia jest stała, bez względu na dalsze okoliczności sprawy; przy negocjowaniu stawki zryczałtowanej możliwe jest również zawarcie w umowie z Kancelarią klauzuli tzw. premii za sukces (success fee);
  • ryczałtu miesięcznego – dla Klientów, którzy oczekują stałej, comiesięcznej obsługi prawnej ustalana jest zryczałtowana stawka miesięczna obejmująca określoną liczbę godzin; w zakres czynności objętych ryczałtem wchodzą wszelkie czynności doradztwa prawnego, bez ograniczeń przedmiotowych.
  • Kancelaria służy także pomocą w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych.

adwokat Jasło