Si vis pacem para bellum.

Ci, którzy chcą żyć w pokoju przygotowują się do wojny.

Klienci biznesowi i instytucje

Spółkom prawa handlowego, przedsiębiorcom oraz instytucjom Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w ramach umowy stałego zlecenia lub w formie pojedynczych zleceń mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Kancelaria świadczy usługi związane z tworzeniem nowych spółek prawa handlowego, szeroko pojętym przekształcaniem istniejących podmiotów (procesy łączenia, dzielenia i przekształceń sensu stricte), likwidacji, a także bieżącym funkcjonowaniem spółek.

Szczegółowe warunki oraz ramy czasowe i przedmiotowe obsługi ustalane jest indywidualnie z Klientami w oparciu o wcześniejszą analizę ich potrzeb i oczekiwań. Celem zapewnienia satysfakcjonującej obsługi Kancelaria współpracuje z innymi prawnikami, w tym także z biegłymi oraz specjalistami od prawa podatkowego (krajowego i zagranicznego).

Oferta Kancelarii skierowana do Klientów zinstytucjonalizowanych obejmuje miedzy innymi:

  • udzielanie porad prawnych i konsultacji
  • przygotowywania pism procesowych, wniosków, pozwów, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i kasacji
  • reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach (w tym przed Krajowym Rejestrem Sądowym) oraz przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, udział w negocjacjach i mediacji
  • sporządzenie opinii prawnych i analiz

Obsługa prawna przyjmuje formę najbardziej dogodną dla Klienta i może polegać na świadczeniu usług w siedzibie Kancelarii, jak i poza nią (w siedzibie Klienta lub innym miejscu wcześniej uzgodnionym), a także drogą elektroniczną.

adwokat Jasło
prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i gospodarcze

Zaskakująca może być mnogość i różnorodność stosunków prawnych w jakie bezwiednie wstępujemy każdego dnia. Czynności drobnych bieżących spraw życia codziennego nie wymagają asysty prawnika.
prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, jak również podmioty gospodarcze już prowadzące działalność stają przed dylematem wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności.
prawo karne

Prawo karne

Zawiłość życia pisze dla Klientów Kancelarii zaskakujące i niefortunne scenariusze, w których obsadzani są w rolach podejrzanych, oskarżonych jak i pokrzywdzonych przestępstwem.
prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Skomplikowane, po wielokroć nowe- lizowane, nie raz sprzeczne ze sobą regulacje przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, inkwizycyjność postępowania i bez- duszność urzędniczej maszyny budzą zagubienie i niezrozumienie.