Si vis pacem para bellum.

Ci, którzy chcą żyć w pokoju przygotowują się do wojny.

Prawo spółek handlowych

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, jak również podmioty gospodarcze już prowadzące działalność stają przed dylematem wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności.

Kancelaria oferuje pomoc w doborze adekwatnej do potrzeb formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także pełen wachlarz usług związanych nie tylko z przygotowaniem umów i statutów spółek, ale także rejestracją spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Konsekwentnie Kancelaria dostarcza także pełen zakres usług z zakresu tzw. prawa korporacyjnego obejmującego w szczególności:

 • kompleksowe audyty prawne (due dilligence) spółek osobowych i kapitałowych (w tym współpracę z doradcą podatkowym, audytorem finansowym i rzeczoznawcą majątkowym  przy procesie wyceny)
 • negocjacje poprzedzające transakcje, a następnie przygotowanie i przeprowadzenie zmian struktury właścicielskiej spółek
 • przygotowywanie, negocjacje i przeprowadzenie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych aktywów
 • reorganizację działalności gospodarczej, w tym przygotowanie i przeprowadzenie procesu połączenia, podziału czy przekształcenia spółek (w tym łączenie transgraniczne)
 • przygotowanie i przeprowadzenie procesu zmiany wysokości kapitału zakładowego (podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego)
 • przeprowadzenie dokonywania zmian informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie skarbowym i urzędzie statystycznym
 • sporządzanie protokołów zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń (w tym obejmujących zmiany umów i statutów spółek)
 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • przygotowywanie uchwał organów spółek
 • reprezentację lub asystę na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach
 • zakładanie i likwidację oddziałów oraz przedstawicielstw spółek
 • likwidację i wykreślanie spółek z rejestru
 • zakładanie i bieżącą obsługę oddziałów zagranicznych przedsiębiorców, a także stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS

adwokat Jasło
prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i gospodarcze

Zaskakująca może być mnogość i różnorodność stosunków prawnych w jakie bezwiednie wstępujemy każdego dnia. Czynności drobnych bieżących spraw życia codziennego nie wymagają asysty prawnika.
prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, jak również podmioty gospodarcze już prowadzące działalność stają przed dylematem wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności.
Czytaj więcej
prawo karne

Prawo karne

Zawiłość życia pisze dla Klientów Kancelarii zaskakujące i niefortunne scenariusze, w których obsadzani są w rolach podejrzanych, oskarżonych jak i pokrzywdzonych przestępstwem.
prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Skomplikowane, po wielokroć nowe- lizowane, nie raz sprzeczne ze sobą regulacje przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, inkwizycyjność postępowania i bez- duszność urzędniczej maszyny budzą zagubienie i niezrozumienie.