Si vis pacem para bellum.

Ci, którzy chcą żyć w pokoju przygotowują się do wojny.

Prawo administracyjne

Skomplikowane, po wielokroć nowelizowane, nie raz sprzeczne ze sobą regulacje przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, inkwizycyjność postępowania i bezduszność urzędniczej maszyny budzą zagubienie i niezrozumienie.

Kancelaria wyciąga pomocną dłoń do osób będących stronami lub uczestnikami postępowań administracyjnych. Do zadań profesjonalnego pełnomocnika należy przygotowywanie opinii z zakresu prawa administracyjnego, a także reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentacja w szczególności dotyczy:

  • spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze wydania przez uprawnione organy administracji publicznej decyzji administracyjnych
  • sporządzanie odwołań i innych przewidzianych prawem środków zaskarżenia niezbędnych do zakończenia sprawy
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz reprezentacja Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja Klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowywanie pism w trakcie postępowania sądowego jak i administracyjnego

adwokat Jasło
prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i gospodarcze

Zaskakująca może być mnogość i różnorodność stosunków prawnych w jakie bezwiednie wstępujemy każdego dnia. Czynności drobnych bieżących spraw życia codziennego nie wymagają asysty prawnika.
prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, jak również podmioty gospodarcze już prowadzące działalność stają przed dylematem wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności.
prawo karne

Prawo karne

Zawiłość życia pisze dla Klientów Kancelarii zaskakujące i niefortunne scenariusze, w których obsadzani są w rolach podejrzanych, oskarżonych jak i pokrzywdzonych przestępstwem.
prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Skomplikowane, po wielokroć nowe- lizowane, nie raz sprzeczne ze sobą regulacje przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, inkwizycyjność postępowania i bez- duszność urzędniczej maszyny budzą zagubienie i niezrozumienie.
Czytaj więcej