Si vis pacem para bellum.

Ci, którzy chcą żyć w pokoju przygotowują się do wojny.

Prawo karne

Zawiłość życia pisze dla Klientów Kancelarii zaskakujące i niefortunne scenariusze, w których obsadzani są w rolach podejrzanych, oskarżonych jak i pokrzywdzonych przestępstwem.

Kancelaria dokłada wszelkich starań aby zapewnić Klientom rzeczywiste prawo do obrony gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks Postępowania Karnego, jak i obronę zgodną ze standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Powyższa specjalizacja obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie spraw od etapu postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, postępowanie apelacyjne, a także inicjowanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja i wznowienie postępowania
  • reprezentację w postępowaniu wykonawczym
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • obronę obwinionych w postępowaniu wykroczeniowym.

Kancelaria w postępowaniach karnych reprezentuje również pokrzywdzonych przestępstwami, co w szczególności obejmuje:

  • przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa)
  • przygotowanie subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia
  • reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
  • reprezentację oskarżyciela posiłkowego i dochodzenie jego praw (w tym roszczeń o charakterze odszkodowawczym)

adwokat Jasło
prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i gospodarcze

Zaskakująca może być mnogość i różnorodność stosunków prawnych w jakie bezwiednie wstępujemy każdego dnia. Czynności drobnych bieżących spraw życia codziennego nie wymagają asysty prawnika.
prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, jak również podmioty gospodarcze już prowadzące działalność stają przed dylematem wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności.
prawo karne

Prawo karne

Zawiłość życia pisze dla Klientów Kancelarii zaskakujące i niefortunne scenariusze, w których obsadzani są w rolach podejrzanych, oskarżonych jak i pokrzywdzonych przestępstwem.
Czytaj więcej
prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Skomplikowane, po wielokroć nowe- lizowane, nie raz sprzeczne ze sobą regulacje przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, inkwizycyjność postępowania i bez- duszność urzędniczej maszyny budzą zagubienie i niezrozumienie.